Rengöra diskmaskin

Tips för hur du lättast rengör din diskmaskin

Miljöfrågan allt viktigare för företag

Samhället i stort har äntligen vaknat och börjat ta ett större ansvar då det kommer till frågor som rör vår miljö. Det här syns både då man ser till hur privatpersoner agerar och hur olika företag arbetar. Gällande privatpersoner så märks det här medvetenheten i att man handlar ekologisk mat, att man kanske äter med vegetariskt – köttindustrin är en starkt bidragande orsak till föroreningar – att man använder miljömärkta – och lite dyrare produkter – samt att man lämnar bilen hemma och istället tar sig fram med cykel eller genom kommunala alternativ i form av spårvagn, buss eller tunnelbana.

Det här är något som främst märks i större städer i världen och i Sverige – människor som bor i större städer har både ett större utbud samt en förmåga att ”smitta” varandra med åsikter och beteenden.

Gällande just miljöfrågan så är det naturligtvis tudelat positivt – vi måste helt enkelt – även på gräsrotsnivå – agera innan det är för sent.

Om vi ser till hur företag agerar så hör deras beteende ihop med privatpersoners åsikter och värderingar – aningen cyniskt kan man tycka. Det vill säga – företag trycker hela tiden på sin egen miljömedvetenhet då man marknadsför sina tjänster och sina produkter och det här beror på att denna fråga – som sagt – är så pass avgörande och viktig. Ändamålen helgar dock medlen och oavsett anledning till denna plötsliga miljösatsning så är den av godo. Hur kan då det här te sig och hur kan man som privatperson i Stockholm märka av – dagligen – hur företag jobbar med sin miljöpolicy?

Städföretag anpassar sig i Stockholm

Jo, här kan vi ge ett enkelt exempel och säga att du bor i en bostadsrättsförening i Stockholm där ett städföretag varannan dag utför trappstädning. Det här företaget har en stor konkurrens av andra städfirmor – trappstädning i Stockholm är ett lukrativt område som många vill ta del av. Det som det företag som städar din trapp har gjort här är att man trycker på sin miljömedvetenhet; man använder endast miljövänliga produkter, man sopsorterar det skräp man hittar och man låter sina anställda – regelbundet – gå utbildningar i hur man arbetar på ett, för miljön, hållbart sätt.

I Stockholm gör det här att företaget i fråga blir väldigt attraktivt och spännande – din bostadsrättsförening har, som många andra, aktivt sökt just efter en sådan firma för trappstädning. Det som skett här är alltså att företaget i fråga – genom att byta fokus och lägga mer vikt på miljön – separerat sig från sina konkurrenter. Kortfattat har man sett att miljöfrågan är viktig och där har man också fyllt en lucka genom att erbjuda trappstädning i Stockholm där just fokus ligger på att den ska ske på ett hållbart sätt.

Så här jobbar många företag i dagens Stockholm – inte bara städfirmor – och det kan vara exempelvis butiker, det kan handla om restauranger och det kan handla om större firmor inom näringslivet. Det gäller att verka och vara aktiv i de frågor där potentiella kunder anser att det finns en stor vikt. Att det i dagsläget handlar om just miljön ska vi alla vara tacksamma för.

11 Oct 2022